Hiện tại chúng tôi cần ưu tiên tuyển thêm các Chi nhánh tại các khu vực sau:

 1. Khu vực Móng Cái – 01 chi nhánh.
 2. Khu vực Cẩm Phả – 01 chi nhánh.
 3. Khu vực Hạ Long – 01 chi nhánh.
 4. Khu vực Mông Dương – 01 chi nhánh.
 5. Khu vực huyện Hải Hà – 01 chi nhánh.
 6. Khu vực huyện huyện Đầm Hà – 01 chi nhánh.
 7. Khu vực huyện huyện Tiên Yên – 01 chi nhánh.
 8. Khu vực huyện huyện Ba Chẽ – 01 chi nhánh.
 9. Khu vực huyện huyện Bình Liêu – 01 chi nhánh.
 • Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ qua số hotline 0886 523 838
 • Các bạn ở KHU VỰC KHÁC muốn làm Chi nhánh cũng có thể Liên hotline 0886 523 838